Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz Roku


Szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 września 2017r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz. 59)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

22 stycznia - 4 lutego 2018r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

 

29 stycznia - 11 lutego 2018r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

12 - 25 lutego 2018r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

-  część humanistyczna

-  część matematyczno-przyrodnicza

-  część z języka obcego nowożytnego

 

b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:

-  część humanistyczna

-  część matematyczno-przyrodnicza


-  część z języka obcego nowożytnego

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

 


 


 


 


  


13.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

14.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)