Szkolny Klub Wolontariatu


"Ten najbardziej potrzebuje pomocy,

którego prośba o nią jest najcichsza"

Michael QuoistUchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.11.2013 w Zespole Szkół w Wyczółkach zaczął działać Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką p. M. Pietrzak. Główne cele i założenia wolontariatu to: 


  • zapoznanie z różnymi aspektami wolontariatu, 
  • uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, 
  • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, 
  • niesienie pomocy ludziom potrzebującym,
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
  • wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego.


Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu:

regulamin-szkolnego-klubu-wolontariatu.pdf


Działania, podjęte od roku szkolnego 2014/2015:


1. współpraca ze świetlicą szkolną: każdego tygodnia 2-3 uczniów wraz z opiekunem pomagają w odrabianiu prac domowych oraz organizują gry i zabawy dla dzieci, które czekają na dowóz do domu lub rodziców

2. pomoc młodszym dzieciom przy nalewaniu zup na stołówce szkolnej

3. "czytelnicze środy" w oddziale przedszkolnym

4. kontynuowanie akcji zbierania nakrętek na Kubusia chorego na nowotwór mózgu - glejak

5. przygotowywanie prezentów dla gości zaproszonych na wigilię środowiskową(wykonanie choinek, dzwonków oraz gwiazdek z masy solnej)

6. w ramach WOŚP wolontariusze z naszej szkoły przeprowadzili zbiórkę pieniężną przy kościele w Mikołajewie oraz przy kaplicy w Białyninie Nowym. W dniu 12.01.2015r przeprowadzili licytację różnych przedmiotów nadesłanych przez Urząd Gminy z Sochaczewa, Urząd Gminy z Kocierzewa, LGD Echa Puszczy Bolimowskiej oraz osób prywatnych m. in. pań Bożeny Szatkowskiej, Danuty Bury, Aleksandry Wiernikowskiej i Moniki Jodłowskiej. 


Działania, która udało się nam zorganizować w roku szkolnym 2013/2014: 


1. Promocja wolontariatu na terenie szkoły, w środowisku lokalnym. 

2. "Czytelnicze wtorki" i "czytelnicze piątki" w oddziale przedszkolnym

3. Zbieranie nakrętek na chorego Kubusia 

4. "Pola nadziei" są znakiem jednoczącym społeczeństwo z osobami cierpiącymi, uwrażliwiają na ich potrzeby, a także skłaniają do refleksji nad sensem cierpienia, bólu i samotności. Pieniądze zostaną przekazane na Hospicjum.

5. Zaakcentowanie Dnia Wolontariusza(5 grudnia) 

6. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W dniu 23.01.2014 r. odbyła się licytacja różnych przedmiotów nadesłanych przez Hufiec ZHP z Sochaczewa, Urząd Gminy z Sochaczewa, Urząd Gminy z Kocierzewa

7. Zgłoszenie szkoły do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w kwestii projektu płotowego. 


Harmonogram pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017:

harmonogram-2016-2017.pdf


Harmonogram pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015: 

Harmonogram-pracy-SzKW.pdf

Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2015/2016: