Oddziały czytelnicze
Książka jest największym dobrem człowieka.

Rozszerza świadomość ludzką,

stwarza sojusz człowieka z człowiekiem,

łączy, budzi, niepokoi, przetwarza,

rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją.

Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności,

przezwycięża mijanie.

(Emil Zegadłowicz)

Czytamy tym, którzy jeszcze nie potrafią

 

W tym roku szkolnym w naszej szkole działa koło czytelnicze w oddziale przedszkolnym.

 

 

Klasie „0” w piątki czas umilać będą:

v Daria Charazińska

v Karolina Baranowska