Oddziały czytelnicze
Książka jest największym dobrem człowieka.

Rozszerza świadomość ludzką,

stwarza sojusz człowieka z człowiekiem,

łączy, budzi, niepokoi, przetwarza,

rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją.

Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności,

przezwycięża mijanie.

(Emil Zegadłowicz)

Czytamy tym, którzy jeszcze nie potrafią

 

W tym roku szkolnym w naszej szkole działać będą oddziały czytelnicze w:

§  świetlicy

§  oddziale przedszkolnym

§  bibliotece.

 

W świetlicy codziennie będą czytać:

v Patrycja Zielińska

v Izabela Sałacińska

 

Klasie „0” w piątki czas umilać będą:

v Oliwia Włodarska

v Klaudiusz Dybiec

 

Wraz z osobami przebywającymi w bibliotece

w każdą środę studiować literaturę będzie kółko

czytelnicze w skład, którego wchodzą:

v  Kamila Jużyk

v  Małgorzata Izydorek

v  Dominika Orzechowska

v  Natalia Żakowska

v  Daria Charazińska