"Mamy kota na punkcie mleka"


Uczniowie klas I-III na zajęciach koła ekologicznego realizują projekt sfinansowany przez Polską Izbę Mleka i Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Celem programu jest kształtowanie od najmłodszych lat zdrowych nawyków żywieniowych i poprzez różnego rodzaju zabawy, gry, konkursy oraz prelekcje uświadamianie dzieciom walorów picia mleka i jego wartości odżywczych.