Historia szkoły


Historia istnienia szkoły w Wyczółkach sięga lat 20 – tych XX wieku, kiedy nauka odbywała się w izbach wynajmowanych u miejscowych gospodarzy- u państwa Owczarków, Izydorków, Sobierajów, później także Baczyńskich, Błaszczyków, Kujawów i Chojnackich. Najczęściej podawaną datą powstania szkoły jest rok 1924.

W latach 30-tych XX wieku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął pan Jan Owczarek. Budynek szkoły wzniesiono z pomocą Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Warszawie.

Szkoła została oddana do użytku w 1934 roku. Mieszkańcy Wyczółek byli dumni ze swej szkoły, gdyż na owe czasy jednopiętrowy budynek prezentował się bardzo okazale. Zajmował powierzchnię 373m2, w tym mieściły się 4 izby lekcyjne, biblioteka szkolna, pokój nauczycielski. Prawdopodobnie pierwszą osobą kierującą szkołą w latach 1924-1932 była dawna guwernantka dzieci dziedziców Bielic, lecz nie zachowały się żadne dokumenty jednoznacznie podające nazwisko tej osoby. Kierownikiem szkoły od 1932 roku był pan Stanisław Jabłoński.

W czasie wojny nauka w szkole trwała do 1942 roku, potem budynek zajęli Niemcy. Po wojnie szkoła wznowiła funkcjonowanie, a w 1975 roku była jedną z kilku placówek oświatowych wchodzących w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej nr 1 w Sochaczewie.

W latach 80-tych XX wieku mały budynek szkoły z trudem mieścił osiem klas, toteż rodzice wspólnie z dyrektorem Mieczysławem Głuchowskim czynili starania, by rozbudować szkołę. W 1987 roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, na czele którego stanął pan Karol Izydorek, a później pan Bohdan Krzemiński. Po roku intensywnej pracy, przy wszechstronnej pomocy zakładu opiekuńczego Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bielicach, nowa część szkoły była gotowa.

1 września 1988r. oddano do użytku rozbudowaną część szkoły z 5 klasopracowniami, świetlicą, kuchnią, gabinetem lekarskim i pierwszą- w województwie skierniewickim- pracownią komputerową. Oddanie szkoły połączono z uroczystością nadania szkole imienia wielkiego sportowca – Janusza Kusocińskiego.

Od 1987 roku szkoła należała do Ogólnopolskiego Klubu Szkół noszących imię Janusza Kusocińskiego.

W 1989, 1991, 1993 i 1995 roku szkoła była organizatorem Ogólnopolskiego Sejmiku Szkół im. Janusza Kusocińskiego. Gościliśmy uczniów i nauczycieli zrzeszonych w klubie „Kusego” z Suchania, Pacyny, Zambrowa, Sulechowa, Pruszkowa, Ostrołęki, Częstochowy, Stargardu Szczecińskiego, Złocieńca, Zielonej Góry, Hanulina, Strzelec Opolskich, Jabłonowa Opolskiego.

10 listopada 1990 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru. Jednym z wielu znakomitych gości był znakomity sportowiec, mistrz olimpijski – Zdzisław Krzyszkowiak.

W 1990 roku szkoła została przyjęta do Towarzystwa Szkół Twórczych. Było to wyrazem uznania za prowadzone innowacyjne metody i formy pracy, które realizowano w Klubie Nowatorów Pedagogicznych od 1985 roku. W ramach Towarzystwa Szkół Twórczych szkoła współpracowała z Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie oraz Szkołą Podstawową nr 6 w Sochaczewie.

25.09.1992r. nasza szkoła była organizatorem ogólnopolskiego spotkania autorów klas ze szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych.

1 marca 1993roku, dzięki staraniom kierowników naukowych Towarzystwa Szkół Twórczych pani Krystynie Chałas i dr Danucie Nakonecznej został powołany Ośrodek Twórczej Pracy Pedagogicznej w Wyczółkach. Był to jeden z pierwszych w kraju ośrodek doradztwa metodycznego funkcjonujący przy szkole podstawowej. W ośrodku pracowali nauczyciele: Mieczysław Głuchowski, Agnieszka Wnuk, Ryszard Wesołowski, Magdalena Gasińska, Elżbieta Hudyka, Zbigniew Pakuła, Halina Chłopek, Barbara Krul, Magdalena Rogala, Małgorzata Kiełbasińska. W ramach pracy ośrodka wydawano biuletyn „Nauczyciele – Nauczycielom”, prowadzono lekcje otwarte i konsultacje metodyczne dla nauczycieli, organizowano konferencje o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, m.in.:

  • 21 kwietnia 1993 roku – konferencja dyrektorów szkół podstawowych województwa skierniewickiego nt. „Samoregulacja w szkole”,

  • 14 kwietnia 1994 roku – ogólnopolska konferencja nt.„ Wiejska szkoła twórcza – poszukiwanie konstruktów pedagogicznych”,

  • 9-10 marca 1995 roku – ogólnopolska konferencja ekologiczna szkół zrzeszonych w TST,

  • 4 grudnia 1998 roku – ogólnopolskie spotkanie szkół z okazji piętnastolecia TST. Konferencja nt. „Dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Od 1991 roku w szkole funkcjonowały klasy autorskie posiadające własne programy dydaktyczno wychowawcze, charakteryzujące się rozluźnionym systemem klasowo-lekcyjnym poprzez organizowanie zielonych czy zimowych szkół, obozów naukowych, warsztatów przedmiotowych, a także stosowaniem oceny opisowej.

Klasy autorskie prowadzili:

Ryszard Wesołowski – turystyczno – krajoznawcza,

Agnieszka Wnuk – teatralna,

Halina Chłopek – ekologiczna,

Magdalena Gasińska – plastyczna,

Alicja Gałaj – teatralna,

Barbara Krul – przygotowanie do życia dorosłego,

Zbigniew Pakuła, Bożenna Gałaj – sportowa.

W latach 1993 – 1999 szkoła organizowała ogólnopolskie zawody, jakimi były Masowe Biegi Przełajowe Wyczółki – Gawłów z udziałem ponad dwóch tysięcy zawodników. W szkole gościli znani sportowcy, m.in. Władysław Komar, Irena Szewińska, Edward Skorek, Zdzisław Krzyszkowiak, Zbigniew Pacelt, a także siostrzenica patrona szkoły pani Hanna Rathe.

W 1999roku, kiedy wprowadzono reformę szkolnictwa, przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach powołano oddział zamiejscowy Gimnazjum w Wymysłowie.

W 2003 roku zakończył funkcjonowanie oddział zamiejscowy Gimnazjum w Wymysłowie Filia w Wyczółkach i powołano Publiczne Gimnazjum w Wyczółkach.

Od 2010 roku funkcjonuje Zespół Szkół w Wyczółkach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Wyczółkach oraz Publiczne Gimnazjum w Wyczółkach.

5 listopada 2006 odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej przy naszej szkole.

W latach 2008-2011 przeprowadzono termomodernizację szkoły. Wykonano remont starej części szkoły. Wymieniono okna, instalację centralnego ogrzewania, ocieplono budynek i wykonano elewację całego budynku szkoły.

W 2014 roku szkoła przeszła kolejną metamorfozę. Wyremontowano wszystkie klasopracownie w rozbudowanej części, położono gładzie gipsowe, pomalowano ściany i wymieniono podłogi.


Dzień dzisiejszy


Obecnie w szkole, podobnie jak w latach ubiegłych, ma miejsce wiele ciekawych wydarzeń. Corocznie organizowane są Wigilie Środowiskowe, Pikniki Rodzinne, a także Zawody Lekkoatletyczne o Puchar Wójta Gminy Sochaczew. W styczniu obchodzone jest Święto Patrona Szkoły, w czasie którego mają miejsce spotkania z olimpijczykami. W 2014r. zaszczycili nas swoją obecnością Iwona Dzięcioł – Markiewicz (łuczniczka) oraz Dariusz Goździak (pięcioboista).

Nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w projektach edukacyjnych:

2008 „Wyrównywanie szans edukacyjnych” - realizowano autorskie programy: wychowawcze, terapii pedagogicznej i edukacji plastycznej w ramach programu MEN,

2011/2012 „Zagrajmy o sukces,

2012/2013 „Dziecięca Akademia Przyszłości”,

2013/2014 „Czas na indywidualizację”.

Uczniowie szkoły odnoszą znaczące sukcesy sportowe, plastyczne, literackie, recytatorskie czy wokalne na różnych szczeblach, od konkursów gminnych przez powiatowe po wojewódzkie i ogólnopolskie.

Szkoła obecnie składa się z 2 oddziałów przedszkolnych, 6 klas szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjalnych. W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli, pedagog, pielęgniarka oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

Nauczyciele:

Alicja Gałaj – dyrektor

Katarzyna Bury

Halina Chłopek

Magdalena Dąbrowska

Iwona Gasińska

Małgorzata Kiełbasińska

Beata Kłosińska

Iwona Kochanek

Anna Krawczyk

Ilona Kubiak

Alina Okraska

Izabella Pietrzak

Magdalena Rogala

Mateusz Sikorski

Bożena Sitarz

Andżelika Sławińska–Woźniak

Mariola Wagner

Anna Witkowska

Agnieszka Wnuk-Paduch

Pedagog:

Magdalena Pietrzak

Pielęgniarka:

Mariola Żaczek

Sekretarka:

Ilona Czarnota

Pracownicy obsługi:

Beata Dorodzińska

Zofia Kalinowska

Ewa Kostrzewska

Teresa Kowalczyk–Komosa

Elżbieta Leszczyńska

Izabela Majewska

Wioletta Rok

Barbara Pawelak

Łukasz Włodarski

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje oraz korzystają z pomocy specjalistów w czasie zajęć dodatkowych. W szkole działają:

- koło informatyczne,

- koło przyrodnicze,

- koło j. angielskiego,

- koło j. niemieckiego,

- koło plastyczne,

- koło ekologiczne,

- koło teatralne,

- koło historyczne,

- koło matematyczne,

- chór,

- SKS,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia logopedyczne.

W szkole funkcjonują organizacje uczniowskie:

- Samorząd szkolny,

- SKO,

- Sklepik szkolny,

- Wolontariat.

Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej i gminnej. Biorą też udział w ciekawych zajęciach świetlicowych i chętnie spożywają posiłki w szkolnej stołówce.

Przez ostatnie 30 lat o szkole w Wyczółkach mówiło się często i dużo. W wielu popularnych dziennikach, tygodnikach i pismach oświatowych można było znaleźć artykuły i informacje o naszej szkole.