Ewaluacja - podziękowanie dla rodziców


W dniach 16 – 24 października 2014 r. została przeprowadzona w naszej szkole zewnętrzna ewaluacja dotycząca następujących wymagań:

  • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

  • Promowana jest wartość edukacji

Szkoła została oceniona na poziomie B oznaczającym „wysoki stopień spełniania wymagań przez szkołę”.

Tak wysoka ocena jest zasługą również rodziców, którzy wypełniali ankietę i uczestniczyli w spotkaniu z wizytatorami z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wynik tej ewaluacji spowodował, że zostaliśmy wybrani do kolejnego badania (w lutym 2015 r.), a za umożliwienie jego przeprowadzenia otrzymaliśmy podziękowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

           Dyrekcja i nauczyciele dziękują rodzicom za czynny udział w ewaluacji dotyczącej pracy naszej szkoły.

           W załączeniu dokument z MEN (skan)