"Dzieciństwo bez próchnicy"


"Dzieciństwo bez próchnicy"


W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Oddziału Przedszkolnego uczestniczyli w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Celem głównym projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów oraz poprawa zdrowia jamy ustnej u dzieci w wieku 3-5 lat między innymi poprzez zwiększenie świadomości zdrowotnej i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny.

Projekt jest dofinansowywany przez Szwajcarię (w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej) oraz przez Ministerstwo Zdrowia. Realizacja projektu wspierana jest przez uczelnie medyczne.


W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej, podczas których wykorzystaliśmy otrzymane materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Nasze przedszkolaki poznały budowę zębów oraz dowiedziały się, w jaki sposób prawidłowo dbać o ich higienę. Utrwalaliśmy również prawidłowe nawyki żywieniowe, ustalaliśmy co sprzyja, a co szkodzi naszym zębom. Dzieci otrzymały również dzienniczki do kontroli regularności mycia zębów.

Mamy nadzieję, że wiadomości i wiedza, zdobyte podczas realizacji projektu przyczynią się do pięknego - a przede wszystkim zdrowego uśmiechu naszych przedszkolaków.

Opracowała: p. A. Krawczyk