Działania profilaktyczneMikołajkowa Bajka

Dnia 6 grudnia 2017r. po raz pierwszy w naszej szkole zagościł Teatr Lalek "Bajka" ze spektaklem dla najmłodszych widzów pt. "Wielkie sprawy małej żaby".

Akcja widowiska odbywała się na leśnej polanie oraz nad rzeką. Łącznie wystąpiło 9 postaci tj.(Żaba, Krokodyl, Smok Zygmunt, Smok Antoni i Smok Wincenty oraz Makrauhenia, Agatka Kura i Lekkoduch).

Celem sztuki było kształtowanie: właściwego stosunku do przyrody, umiejętności życia w przyjaźni, tolerancji wobec odmiennych osobowości i wyglądu.

Uczniowie włączali się w przedstawienie, aktywnie brali udział, odpowiadając na pytania aktorów.

Dzieciom bardzo spodobała się ciekawa scenografia oraz efekty specjalne np. przejście z lasu nad rzekę.


Spektakle teatru Kurtyna

Jak w poprzednich latach tak i w tym roku gościliśmy w dniu 27.09.2017r. aktorów z krakowskiego teatru "Kurtyna". Artyści ponownie przyjechali ze spektaklami dla trzech grup wiekowych.

Dla najmłodszych klasy "0"-III przygotowali spektakl TU RZĄDZI KOT”.

To niezwykła historia która, opowiada o tym, jak wspaniale jest odkrywać, że świat może być miejscem, gdzie będziemy mądrymi i szczęśliwymi mieszkańcami, cieszącymi się szacunkiem i uznaniem innych. Tytułowy bohater, spragniony wiedzy i dociekliwy kot powiedli widzów przez zabawną i pouczającą opowieść o wytrwałości, pracowitości, byciu uczciwym i sprawiedliwym. O tym, że złość czyni nas słabymi, a korzystanie z rad opiekunów powala na to, by dobro i prawda dawały nam szczęście.

Dla klas IV-VI widowisko pt.: MOŻESZ ODKRYĆ SIEBIE".

Historia tego spektaklu zaczyna się od zmiany. Zmiany, która jest wyznacznikiem dynamiki świata, w który wkraczają młodzi ludzie, próbujący zachować swą podmiotowość. I z taką rzeczywistością przyszło się zmierzyć bohaterowi spektaklu. Nowe środowisko szkolne wypełnione zgiełkiem, poczuciem tymczasowości, nadmiarem informacji, nietolerancją, brakiem poszanowania dla tradycyjnych wartości, bezradnością wobec narastających konfliktów, przemocą i agresją. Odnalazł on drogę do poznania siebie, poświęcając swój czas na niesienie bezinteresownej, wypływającej z empatii i szacunku pomocy dla osoby starszej i bezradnej.

LABIRYNT" to ostatni ze spektakli poświęconych dla najstarszych uczniów naszej szkoły tj. klasy VII, IIg i IIIg.

„Labirynt” nie pozwala widzowi już od pierwszej sceny wygodnie czekać na snucie się teatralnej opowieści. Otwiera go burzliwa, pełna wzajemnych oskarżeń i manipulacji rozmowa ojca i córki. On jest oskarżonym w procesie o błąd lekarski w czasie operacji, którą prowadził pod wpływem alkoholu. Ona, kilkunastoletnia uczennica liceum, właśnie po raz kolejny przerwała okres abstynencji narkotykowej.

Jednak tytułowy labirynt ma wyjście. Są mimo wszystko rodziną, a odnowienie relacji i więzów zawsze jest możliwe.

Mamy nadzieję, że przekaz aktorów dotarł do dzieci i młodzieży naszej szkoły. A morały wyciągnięte ze spektakli będą stosowały w życiu codziennym.

Bezpieczna droga do szkoły 2017

Rok szkolny już rozpoczęty, czas  więc po raz kolejny ruszyć z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”, dlatego też, jak co roku (we wrześniu) w ramach działań profilaktycznych odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji z Sochaczewa.

Policjanci przypomnieli uczniom, jak bardzo ważnym elementem są zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach. Spotkanie z policjantami jest dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest również doświadczenie funkcjonariuszy, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych, a nawet wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie ich szkoły.

Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności, bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad i przepisów ruchu drogowego.

Policjanci przypomnieli kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo:

·         Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów;

·         W drodze do szkoły/domu dziecko idzie chodnikiem, a w przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej strony drogi, a gdy go nie ma - lewą stroną drogi;

·         Dziecko powinno zachować szczególną uwagę, tzn. przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych (na przejściach dla pieszych);

·         Przechodzi po przejściu dla pieszych tylko wtedy, gdy jest zielone światło i pojazdy zatrzymały się;

·         Nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie wolno wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem;

·         Przed wejściem na jezdnię zatrzymujemy się na skraju chodnika, ale nie za blisko jezdni;

·          Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przechodzimy na drugą stronę jezdni tylko wtedy, gdy na sygnalizatorze jest światło zielone (zielony - idź, zielony pulsujący - uwaga, czerwony - stój);

·         Nie wchodzimy na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu, gdyż nie widzimy jezdni; czekamy, aż pojazd odjedzie;

·         Nigdy nie przebiegamy przez jezdnię;

·         Nie bawimy się w pobliżu jezdni;

·         Wieczorem i nocą oraz w warunkach złej widoczności stosujemy elementy odblaskowe, aby zasygnalizować kierowcom swoją obecność.

Dla uczniów klas starszych dodatkowo policjant omówił zasady Bezpiecznego korzystania z Internetu.

A oto 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu:

1.      Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.

2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
8. Czytaj regulaminy.
9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL.
10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.


Depresja - porozmawiajmy o niej

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia 2017 obchodzonym corocznie 7 kwietnia w rocznicę Światowej Organizacji Zdrowia, w naszej szkole zorganizowano tygodniową kampanię na temat "Depresja - porozmawiajmy o niej".

Słuchaczami pogadanek byli uczniowie klas IV-VI oraz Ig-IIIg, czyli grupa wiekowa 10-16 lat.

W dniach 27-31 marca 2017r odbyły się pogadanki w naszej świetlicy prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, czego dowodem były dyskusje po zakończonych wykładach.

Profilaktyka narkomanii w tym środków zastępczych i dopalaczy

Dnia 19 stycznia 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla rodziców z przewodniczącym z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii(Oddziału Terenowego z Sochaczewa) - p. Sławomirem Szadkowskim.

Pedagogizacja rodziców dotyczyła głównie profilaktyki narkomanii w tym środków zastępczych i dopalaczy. Prowadzący przedstawił zgromadzonym uwarunkowania zażywania narkotyków oraz substancji podobnych. Za główną przyczynę sięgania po narkotyki można wskazywać: zaburzone więzi emocjonalne w rodzinie, nudę, ciekawość, chęć spróbowania jak to działa, przeżycie nieznanego doświadczenia, ucieczka od problemów, naśladownictwo, wpływ grupy rówieśniczej.

Pan Szadkowski przekazał rodzicom dużo informacji na ten temat.
Spektakle terapeutyczne teatru Kurtyna

Dnia 22 września 2016r. gościł w naszej szkole Teatr Kurtyna. Aktorzy z Krakowa przygotowali trzy spektakle profilaktyczne.

Dzieci klas 0-IIISP obejrzały bajkę pt. "Świat według Reksia" przedstawiającą historię przyjaźni małego chłopca i jego wiernego psa. Zwracano tu uwagę m. in. na aktywne wykorzystanie czasu wolnego, zapobieganie agresji, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz szacunku do opiekunów i osób starszych.

W przedstawieniu dla uczniów klas IV-VI zatytułowanym "Twoje nowe jutro" - pokazującym dramatyczne losy prześladowanej przez rówieśników dziewczynki - znalazły się elementy profilaktyczne, takie jak: zapobieganie przemocy(werbalnej, emocjonalnej, fizycznej), asertywność, umiejętność ochrony własnej osoby i radzenia sobie z presją otoczenia, bezpieczne i właściwe korzystanie z Internetu.

Gimnazjalistom zaproponowano spektakl pt. "Spacer po linie", którego bohaterem jest nastolatek nieradzący sobie z problemami wieku dojrzewania, przejawiający zachowania autodestrukcyjne, popadający w konflikt z prawem i ostatecznie osadzony w więzieniu. Twórcy chcieli pokazać alternatywną, właściwą drogę rozwoju młodego człowieka. Wskazali sposoby na kontrolowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji. Ostrzegli przed skutkami zachowań aspołecznych i sięgania po środki psychoaktywne.
Dopalacze, narkotyki - działania profilaktyczne

Dnia 19 września 2016r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla rodziców z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji z Sochaczewa na temat: "Dopalacze, narkotyki - działania profilaktyczne".

Pani sierż. Agnieszka Dzik, sierż. Tomasz Krajza oraz st. sierż. Marcin Siębiora przeprowadzili prelekcję, dodatkowo pokazując skutki zażywania tych substancji na autentycznych filmach. Największe wrażenie na rodzicach zrobił dokument dotyczący narkotyku "Krokodyl".

Poniżej krótki artykuł o istotnych zmianach w zachowaniu po zażyciu narkotyków:

narkotyki.pdf

Zdrowe odżywianie się

Dnia 15 września 2016r. w ramach pedagogizacji rodziców odbyło się spotkanie z panią dietetyk Sylwią Matusiak z Naturhouse. Tematem prelekcji było "Zdrowe odżywianie się". Problem ten nie jest nam obcy, bowiem w poprzednim roku pani dietetyk przekazywała naszym uczniom zalety zdrowego odżywiania się. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
Bezpieczna droga do i ze szkoły

Dnia 14 września 2016r. odbyło się kolejne spotkanie z funkcjonariuszem policji p. Mariuszem Józikowskim na temat "Bezpieczna droga do i ze szkoły". W zajęciach tych uczestniczyła cała społeczność szkolna. W pierwszej turze najmłodsi(klasa "0" oraz I-V) zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Przypomniano im jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, omówiono prawidłowe zachowania podczas jazdy rowerem. Zwrócono uwagę na zapinanie pasów podczas podróży samochodem oraz konieczności noszenia elementów odblaskowych, które często ratują życie.

Spotkanie dla uczniów klas VI oraz gimnazjum również dotyczyło "Bezpiecznej drogi do i ze szkoły". Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym(konieczność posiadania elementów odblaskowych). Kolejnym punktem prelekcji była kwestia związana z zagrożeniem wynikającym z zażywania "dopalaczy". Prowadzący uświadomił uczniom szkodliwość tych substancji.
Spotkanie na temat negatywnych skutków działania i zażywania substancji odurzających oraz o zagrożeniach czyhających podczas wakacji

Dnia 7 czerwca 2016r. na godzinie wychowawczej uczniowie klas gimnazjalnych spotkali się z policjantami: sierż. Agnieszką Skórzyńską oraz mł. asp. Pawłem Rynkiewiczem z zespołu do spraw nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W ramach działań profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie zażywania narkotyków i dopalaczy przez młodych ludzi policjanci przekazali młodzieży informacje o negatywnych skutkach działania i zażywania substancji odurzających. Uczniowie w sposób bardzo przemawiający poinformowani zostali o szkodliwości substancji narkotycznych m. in. poprzez projekcję krótkich filmów, pokazanie zdjęć ukazujących zmianę organizmu pod wpływem zażywania narkotyków, czy zapoznania z substancjami wchodzącymi w skład dopalaczy.

Policjanci ostrzegli także uczniów o zagrożeniach czyhających na nich podczas wakacji. Przestrzegli o kąpaniu się w rzekach i niestrzeżonych kąpieliskach. Na koniec życzyli uczniom wesołych, pogodnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Spotkanie na temat szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających

W dniach 25 listopada i 4 grudnia 2015r. uczniowie Zespołu Szkół w Wyczółkach uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie. Tematyka warsztatów przeprowadzonych w klasach IV-VI przez psycholog Adriannę Szczepanik, a w gimnazjum przez pedagog Iwonę Sikorską dotyczyła szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.
Spotkanie na temat dopalaczy

30 września 2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawiciela KP Policji z Sochaczewa z uczniami klas VI SP- III G na temat dopalaczy. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że bardzo często mają oni bardzo mylne pojęcie o oddziaływaniu substancji odurzających na organizm ludzki. Podczas zajęć zaproszeni goście omówili problem uzależnienia, negatywne skutki zażywania dopalaczy. Działania podejmowane przez szkołę mają uświadomić uczniom, jak wiele zagrożeń niesie zażywanie dopalaczy. Dopalacze, choć różnią się od narkotyków, mają podobne działanie psychoaktywne.
Bezpieczeństwo w szkole i na drodze

Bezpieczeństwo w szkole i na drodze to temat spotkania uczniów Zespołu Szkół w Wyczółkach z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, które miało miejsce 29 września 2015 r. Dzieci z klas O-IV  miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.

Następnie funkcjonariusz policji spotkał się z uczniami gimnazjum. Podczas prelekcji przekazał uczniom wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali  pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Podczas spotkania uczniowie także mieli okazję do czynnego udziału w zajęciach poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi.