Dni wolne


W roku szkolnym 2017/2018 następujące dni

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych:


31 października

18, 19, 20  kwietnia(egzamin gimnazjalny)

30 kwietnia

2, 4 maja

1 czerwca
Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców