"Akademia Bezpiecznego Puchatka"Od września 2017r. uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Wyczółkach realizują program "Akademia Bezpiecznego Puchatka". W ramach programu dzieci poznawały i utrwalały wiedzę o zasadach ruchu drogowego, dowiadywały się jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w szkole i w czasie zabaw. Poznały również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Zagadnienia te realizowane były poprzez gry i zabawy. Dzieci oglądały filmy edukacyjne, wykonywały plakaty i afisze, uzupełniały książeczkę "Akademia Bezpiecznego Puchatka". W styczniu 2018r. przystąpiły do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskały w nim bardzo dobre wyniki.